Ulla

Kortform av Ulrika.
Datum: 
4/7
Ingår i årets namnlängd: 
Ja