Valborg

Tyskt namn, möjl. sammansatt av ord med bet. ’makt’ och ’beskydd’.
Datum: 
1/5
Ingår i årets namnlängd: 
Ja