Valfrid

Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’valplats’ och ’fred, skydd’.
Datum: 
12/10
Ingår i årets namnlängd: 
Ja