Valter

Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’makt’ och ’krigare’.
Datum: 
17/8
Ingår i årets namnlängd: 
Ja