Vera

Ryskt namn med bet. ’tro’, men även kortform av Veronika.
Datum: 
30/5
Ingår i årets namnlängd: 
Ja