Veronika

Latinskt namn (Vero´nica), möjl. omtolkning av det grekiska namnet Bereni´ke ’den segerbringande’.
Datum: 
30/5
Ingår i årets namnlängd: 
Ja