Viktoria

Latinskt namn (Victo´ria) med bet. ’seger’.
Datum: 
12/3
Ingår i årets namnlängd: 
Ja