Alla A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ö
Titel Datum Namnlängd
Arnold 4/8 Ja
Arent 4/8 Nej
Arild 4/8 Nej
Arno 4/8 Nej
Arndt 4/8 Nej
Arne 4/8 Ja
Alarik 5/8 Nej
Alrik 5/8 Ja
Alfons 6/8 Ja
Albertina 30/8 Ja
Adalbert 30/8 Nej
Abbe 30/8 Nej
Albert 30/8 Ja
Alberto 30/8 Nej
Alba 30/8 Nej
Albrekt 30/8 Nej
Arve 31/8 Nej
Arvo 31/8 Nej
Arvida 31/8 Nej
Arvid 31/8 Ja
Alva 3/9 Ja
Alvina 3/9 Nej
Alvi 3/9 Nej
Alfhild 3/9 Ja
Alvy 3/9 Nej
Adele 5/9 Nej
Adela 5/9 Ja
Adelina 5/9 Nej
Adelia 5/9 Nej
Adla 5/9 Nej
Alina 5/9 Nej
Aline 5/9 Nej
Alida 5/9 Nej
Alma 8/9 Ja
Annette 9/9 Ja
Anita 9/9 Ja