Nobelpriset

Nobelpriset i litteratur utgår ur en fond som bildats av Alfred Nobels (1833–96) efterlämnade förmögenhet och som förvaltas av Nobelstiftelsen.
Nobelpriset tillkännages

Nobelpriset tillkännages

Tomas Tranströmer 2011

Tomas Tranströmer 2011

Mario Vargas Llosa 2010

Mario Vargas Llosa 2010

Herta Müller 2009

Herta Müller 2009

Nobelpriset i litteratur

Uppgiften att utse pristagare anförtrodde Nobel i sitt testamente åt Svenska Akademien. Det första Nobelpriset utdelades 1901.

Berättigade att föreslå pristagare är Akademiens ledamöter, ledamöter av andra akademier och samfund med likartade uppgifter, professorer i litterära och språkliga ämnen, tidigare litterära Nobelpristagare samt ordförande i författarorganisationer som är representativa för sitt lands skönlitterära alstring.

Förslag till årets pristagare skall ha inkommit skriftligen till Nobelkommittén senast den 31 januari. Förslagsskrivelsen skall vara undertecknad av förslagsställaren och kan inte skickas via e-post. Förslaget bör, men måste inte, åtföljas av en motivering. Det går inte att föreslå sig själv som kandidat, dvs. Nobelpriset kan inte sökas. Varje år brukar det inkomma ungefär 300 förslag.

Under våren bearbetas förslagen av Nobelkommittén. I april fastställer Akademien en preliminär kandidatlista omfattande ca 20 namn, och inför Akademiens sommaruppehåll brukar kandidatlistan vara reducerad till cirka fem namn.

I oktober träffar Akademien sitt val. För att valet skall vara giltigt krävs att någon kandidat får mer än hälften av de avgivna rösterna.

Pristagaren får mottaga priset (9 milj. kr. 2017) av Kungen i Stockholms konserthus på Nobeldagen den 10 december.