Anslag för forskning i modern svenska

2 mar 2007

Svenska Akademien utlyser ett anslag på 100 000 kronor ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård. Ansökan kan gälla exempelvis något av följande områden:

- Förändring i samtida svenskt språkbruk
- Språkvård i ett mångspråkigt Sverige
- Förhållandet mellan engelska och svenska inom olika
  samhällsområden
- Svenska språket i IT-samhället
- Språkvård och svenska i skolan
  Även andra förslag inom fondens intresseområden är välkomna.

Intresseanmälan med en presentation av projektet insänds i tre exemplar med vanlig post till Forskning i modern svenska, Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm. Ansökan skall vara Svenska Akademien tillhanda senast fredagen den 13 april. Akademien fattar beslut under maj månad.

Projektpresentationen bör vara kortfattad men omfatta en precisering av frågeställningen, motivering (praktiskt och/eller teoretiskt intresse), teoretisk bakgrund, planerad metod samt tidsplan (framförallt den beräknade tidpunkten för projektets avrapportering).

Hela eller delar av anslaget kan sökas. Man kan söka bidrag till en del av ett större arbete likaväl som till en studie av mindre omfång i dess helhet. Den som önskar ytterligare upplysningar kan kontakta språkhandläggare Eva Aniansson vid Svenska Akademiens sekretariat på tel 08-555 125 09 eller via eva.aniansson@svenskaakademien.se.