Arkiv över pressmeddelanden

Samtalet från Bob Dylan

Pressmeddelande28 okt 2016

“Om jag vill ta emot priset? Självklart.”

Den 13 oktober 2016 tillkännagav Svenska Akademin att årets Nobelpris i litteratur tilldelas Bob Dylan, “som har skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen”.

Bob Dylan och Nobelhögtiden

Pressmeddelande22 okt 2016

En författare som har utsetts till Nobelpristagare väljer själv hur han eller hon skall förhålla sig till de ceremonier som hör samman med utdelningen av priset.

Nobelpriset i litteratur år 2016

Pressmeddelande13 okt 2016

Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan, 

”som skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen”.

Ständiga sekreteraren

Tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur 2016

Pressmeddelande10 okt 2016

Svenska Akademien har beslutat tillkännage namnet på årets Nobelpristagare i litteratur torsdagen den 13 oktober kl. 13.00 i Börssalen.

Pressmeddelande från Oldbergska stiftelsen

Pressmeddelande16 jun 2016

Vera och Greta Oldbergs stiftelse tilldelar den danska etnologen Sarah Holst Kjær ett stipendium för ett forskningsuppehåll i Sverige från och med hösten 2016.

Extra pris

Pressmeddelande7 jun 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Viveca Melander ett extra pris på 75 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse

Pressmeddelande7 jun 2016

Svenska Akademien har under våren 2016 tilldelat följande personer stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse:

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

Pressmeddelande2 jun 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Rickard Melkersson och Gustaf Skar Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2016.

Svenska Akademien satsar på nyanlända barns och ungdomars utveckling i svenska

Pressmeddelande30 maj 2016

I och med den stora flyktingvågen har svenska skolor under det senaste året ställts inför stora utmaningar. I stort sett alla skolor ska nu vara beredda att ta emot nyanlända barn och ungdomar.

Svenska Akademiens essäpris

Pressmeddelande26 maj 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Per Molander Svenska Akademiens essäpris för år 2016. Priset, som instiftades 2007, skall belöna framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format.