Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens nordiska pris

Pressmeddelande18 mar 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Monika Fagerholm sitt nordiska pris för 2016.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande17 mar 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ann Öhrberg sitt gustavianska stipendium för år 2016. Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande17 mar 2016

Svenska Akademien har tilldelat Christina Svensson Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2016 med 40 000 kronor.

Schückska priset

Pressmeddelande10 mar 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mikael van Reis Schückska priset 2016 på 100 000 kronor. Priset utgår ur en till Akademien 1946 överlämnad fond och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap.

Birger Schöldströms pris

Pressmeddelande10 mar 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Beata Arnborg Birger Schöldströms pris för år 2016.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande3 mar 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Maja Hagerman och Lennart Pehrson Axel Hirschs pris för 2016 med 120 000 kronor var.

Ilona Kohrtz’ stipendium

Pressmeddelande3 mar 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Hans Gunnarsson Ilona Kohrtz’ stipendium för 2016-2017. Stipendiet utgår ur en stiftelse vars ursprung utgörs av en fond, som testamenterades till Akademien av fru Ilona Kohrtz (1884–1962).

Anna Sjöstedts resestipendium

Pressmeddelande3 mar 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Isabelle Ståhl Anna Sjöstedts resestipendium för 2016.

Tillförordnad ständig sekreterare

Pressmeddelande26 jan 2016

Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius är sjukskriven till och med den 31 maj 2016

Akademiledamoten Gunnel Vallquist har avlidit

Pressmeddelande11 jan 2016

Författaren och översättaren Gunnel Vallquist  invaldes 1982 på stol 13 i Svenska Akademien, där hon efterträdde poeten Anders Österling. Gunnel Vallquist var född 1918.