Arkiv över pressmeddelanden

Ny ledamot i Svenska Akademien

Pressmeddelande19 okt 2018

Vid sin sammankomst igår beslöt Svenska Akademien att till ny ledamot utse litteraturvetaren Mats Malm. Han efterträder Klas Östergren på stol 11. H.M. Konungen har idag lämnat sitt medgivande till invalet.

Nya ledamöter i Svenska Akademien

Pressmeddelande5 okt 2018

Vid sin sammankomst igår beslöt Svenska Akademien att till nya ledamöter utse juristen Eric M. Runesson, som efterträder Lotta Lotass på stol 1, och författaren Jila Mossaed, som efterträder Kerstin Ekman på stol 15.

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande14 sep 2018

Svenska Akademien vill meddela att den nya stadgekommentar med riktlinjer för det inre arbetet som tidigare antagits härmed offentliggörs.

Anders Olsson
Svenska Akademiens ständige sekreterare

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande7 sep 2018

Svenska Akademien har under sommaren och början av hösten fortsatt arbetet med att återskapa förtroendet för sin verksamhet och legitimiteten i Nobelprisarbetet.

Svenska Akademiens priser våren 2018

Pressmeddelande30 aug 2018

Svenska Akademien delar årligen ut ett stort antal priser och stipendier. Vissa av dem utgår ur Akademiens egna medel, andra ur donationsfonder som överlämnats till Akademien. Under våren 2018 har följande priser och stipendier delats ut.

Svenska Akademiens svensklärarpris

Pressmeddelande30 jun 2018

Svenska Akademien har utsett Eva Hedencrona, Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, Annelie Lerner, Jutarumsskolan i Halmstad, Mariette Liljekvist, Seminarieskolan i Landskrona samt Sara Viklu

Svenska Akademiens bibliotekariepris

Pressmeddelande20 jun 2018

Svenska Akademien har beslutat tilldela Elisabeth Skog, Halmstads bibliotek, sitt bibliotekariepris för år 2018.

Utträde ur Svenska Akademien

Pressmeddelande7 maj 2018

Svenska Akademien vill meddela att Lotta Lotass, Klas Östergren och Sara Stridsberg har ansökt om och med omedelbar verkan beviljats utträde ur Svenska Akademien.

Svenska Akademien skjuter upp 2018 års Nobelpris i litteratur

Pressmeddelande4 maj 2018

Svenska Akademien meddelar idag att 2018 års Nobelpristagare i litteratur kommer att utses och annonseras parallellt med 2019 års pristagare.

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande28 apr 2018

Svenska Akademien vill informera om att Sara Stridsberg den 27 april meddelat Akademien att hon önskar lämna sitt uppdrag som ledamot.