Arkiv över pressmeddelanden

Belöningar ur Akademiens egna medel 2020

Pressmeddelande15 dec 2020

Svenska Akademien har under 2020 ur egna medel delat ut belöningar på 50 000 kronor vardera till Ann-Luise Bertell, Per Hagman, Sven Olov Karlsson, Aino Trosell och David

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond 2020

Pressmeddelande14 dec 2020

Svenska Akademien har tilldelat Maria Broberg och Emma Holm Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2020. Stipendiet, som instiftades 1992, skall tilldelas unga, lovande författare.

Kallebergerstipendiet 2020

Pressmeddelande14 dec 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Börje Lindström Kallebergerstipendiet för år 2020. Stipendiet utgår ur Stiftelsen Kallebergerfonden, Tekla Hanssons och Gösta Ronnströms donation.

Carl Åkermarks stipendium 2020

Pressmeddelande9 dec 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Malin Berg, Agneta Ehrensvärd, Maia Hansson Bergqvist, Nina Jeppsson, Marall Nasiri, Peshang Rad och

Ole och Ann-Marie Söderströms pris 2020

Pressmeddelande8 dec 2020

Svenska Akademien har tilldelat Jerker Virdborg Ole och Ann-Marie Söderströms pris för 2020. Priset utgår ur Stiftelsen Ole och Ann-Marie Söderströms fond och skall tilldelas ”en författare av hög litterär förtjänst”.

Bellmanpriset 2020

Pressmeddelande4 dec 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Eva Runefelt Bellmanpriset för år 2020.

Kellgrenpriset 2020

Pressmeddelande4 dec 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gunnar Broberg Kellgrenpriset för år 2020.

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond 2020

Pressmeddelande4 dec 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Henrika Ringbom Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2020.

Förändringar i Nobelkommitténs arbetsformer

Pressmeddelande20 okt 2020

Akademien är mycket tacksam för det utomordentliga arbete de externa ledamöterna i Nobelkommittén utförde under det tidsbegränsade uppdraget för prisen 2018–2020.

Nya ledamöter i Svenska Akademien

Pressmeddelande13 okt 2020

Svenska Akademien har beslutat att till nya ledamöter utse författaren och journalisten Ingrid Carlberg, som efterträder Göran Malmqvist på stol 5, och författaren, kritikern och översättaren Steve Sem-Sandberg, som efterträder Kristina Lugn på st