Arkiv över pressmeddelanden

Beskowska resestipendiet

Pressmeddelande16 apr 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Josefin Holmström Beskowska resestipendiet för år 2020. Stipendiet utgår vartannat år ur Stiftelsen Bernhard och Malin von Beskows fond ”till förmån för vitterhetsidkare”.

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse för 2019

Pressmeddelande14 apr 2020

Svenska Akademien har nu publicerat sin verksamhetsberättelse för 2019. Den kan laddas ner här:

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse 2019

Margit Påhlsons pris

Pressmeddelande8 apr 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Olle Engstrand Margit Påhlsons pris 2020.

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris

Pressmeddelande7 apr 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bengt Eriksson och Hedwig M. Binder Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris för år 2020.

Svenska Akademiens Bernadottestipendium

Pressmeddelande3 apr 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Malin Nauwerck Svenska Akademiens Bernadottestipendium för 2020.

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande1 apr 2020

Elisabet Engdahl har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård för år 2020.

Svenska Akademiens översättarpris

Pressmeddelande1 apr 2020

Ulla Ekblad-Forsgren har tilldelats Svenska Akademiens översättarpris för år 2020.

Blomska stipendiet

Pressmeddelande1 apr 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Staffan Fridell Blomska stipendiet för 2020.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande31 mar 2020

Svenska Akademien har tilldelat Björn Sundberg Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond för 2020.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande27 mar 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Rebecka Lennartsson sitt gustavianska stipendium för år 2020. Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia.