Arkiv över pressmeddelanden

Schückska priset

Pressmeddelande27 mar 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Håkan Möller Schückska priset för år 2020. Priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1946 och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap.

Birger Schöldströms pris

Pressmeddelande27 mar 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Martin Kylhammar Birger Schöldströms pris för år 2020.

Ida Bäckmans stipendium

Pressmeddelande19 mar 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lotta Lundberg Ida Bäckmans stipendium för år 2020.

Ilona Kohrtz’ stipendium

Pressmeddelande11 mar 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Karin Smirnoff Ilona Kohrtz’ stipendium för 2020–2021. Stipendiet utgår ur Stiftelsen Ilona Kohrtz’ testamentsfond och skall tilldelas en förtjänt skönlitterär författare.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande6 mar 2020

Svenska Akademien har beslutat att Axel Hirschs pris för 2020 skall tilldelas Ingrid Carlberg och Nils Uddenberg med 125 000 kronor vardera.

Svenska Akademiens nordiska pris 2020

Pressmeddelande14 feb 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Rosa Liksom sitt nordiska pris för år 2020. Priset instiftades i samband med Svenska Akademiens 200-årsjubileum 1986 och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond.

Kungliga priset

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Leif Zern Kungliga priset för 2019. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen.

Bellmanspriset

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gösta Ågren Bellmanpriset för år 2019.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Fredric Bedoire Kellgrenpriset för år 2019.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ronny Ambjörnsson Gerard Bonniers pris för år 2019.