Arkiv över pressmeddelanden

Extra pris

Pressmeddelande29 maj 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bure Holmbäck ett extra pris på 75 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Doblougska priset

Pressmeddelande27 maj 2008

Svenska Akademien har delat ut Doblougska priset för år 2008. Till årets mottagare av den svenska delen av priset har utsetts Johan Cullberg och Niklas Rådström.

Svenska Akademiens essäpris

Pressmeddelande15 maj 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sven Lindqvist Svenska Akademiens essäpris för år 2008.

Anna Sjöstedts resestipendium

Pressmeddelande15 maj 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Aimée Delblanc Anna Sjöstedts resestipendium 2008.

Schullströmska priset för barn- och ungdomslitteratur

Pressmeddelande25 apr 2008

Svenska Akademien har beslutat utse Sven Nordqvist till mottagare av Schullströmska priset för barn- och ungdomslitteratur.

Svenska Akademiens bibliotekariepris

Pressmeddelande25 apr 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bert Linné sitt bibliotekariepris för 2008.

Beskowska resestipendiet

Pressmeddelande17 apr 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lotta Lotass Beskowska resestipendiet för år 2008.

Karin Gierows pris

Pressmeddelande17 apr 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Håkan Arvidsson och Björn Sandmark Karin Gierows pris för år 2008.

Svenska Akademiens översättarpris

Pressmeddelande11 apr 2008

Inge Knutsson har tilldelats Svenska Akademiens översättarpris för år 2008.

Svenska Akademiens tolkningspris

Pressmeddelande11 apr 2008

Sarah Death har tilldelats Svenska Akademiens tolkningspris för år 2008.