Arkiv över pressmeddelanden

Ilona Kohrtz’ stipendium

Pressmeddelande21 feb 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mirja Unge Ilona Kohrtz’ stipendium 2008–2009.

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Christine Falkenland Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2007.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2007

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2007 har tilldelats Henrik Meinander.

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Pressmeddelande20 dec 2007

Svenska Akademien har tilldelat Jonas Hassen Khemiri och Pauline Wolff Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2007.

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande20 dec 2007

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 50 000 kronor var till Mara Lee, Marie Lundquist, Bengt Ohlsson, Carl-Magnus von Seth, Susanna Slöör och Jan-Öjvind Swahn.

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Rikke Petersson och Maria Söderberg sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carl-Henning Wijkmark Gerard Bonniers pris för år 2007.

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Paul Enoksson Kungliga priset för år 2007.

Svenska Akademiens högtidssammankomst 2007

Pressmeddelande20 dec 2007

Svenska Akademien avslutar arbetsåret genom att fira sin högtidsdag med en offentlig sammankomst i Börssalen den 20 december klockan 17.00.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Claes Andersson Bellmanpriset för år 2007.