Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens essäpris

Pressmeddelande24 maj 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Johan Asplund Svenska Akademiens essäpris för år 2007.

Extra pris

Pressmeddelande16 maj 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Erika Sausverde ett extra pris på 50 000 kronor ur Akademiens egna medel för hennes arbete med att sprida kunskap om svenska språket i Litauen.

Svenska Akademiens svensklärarpris 2007

Pressmeddelande11 maj 2007

Svenska Akademien har utsett Lotta Bergman, Anders Blomdahl och Cecilia Höjdén-Åhlmans till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2007.

Anna Sjöstedts resestipendium

Pressmeddelande4 maj 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Malte Persson Anna Sjöstedts resestipendium 2007.

Karin Gierows pris

Pressmeddelande11 apr 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jan Ling och MarieLouise Samuelsson Karin Gierows pris för år 2007.

Ledig tjänst

Pressmeddelande11 apr 2007

Registrator och arkivföreståndare vid Svenska Akademiens sekretariat

Extra pris

Pressmeddelande11 apr 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Per I. Gedin, Per Rydén och Nathan Shachar var sitt extra pris på 75 000 kronor för deras bidrag till kännedomen om två av det förra sekelskiftets litterära ledargestalter.

Svenska Akademiens tolkningspris

Pressmeddelande29 mar 2007

Marina Torres de Uriz har tilldelats Svenska Akademiens tolkningspris för år 2007.

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris

Pressmeddelande29 mar 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Silvia Airik-Priuhka och Eva Sjöstrand Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris för år 2007.

Svenska Akademiens översättarpris

Pressmeddelande29 mar 2007

Margareta Zetterström har tilldelats Svenska Akademiens översättarpris för år 2007.