Arkiv över pressmeddelanden

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademien har tilldelat Karolina Ramqvist och Amanda Svensson Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2019. Stipendiet, som instiftades 1992, skall tilldelas unga, lovande författare.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2019 har tilldelats Marika Tandefelt. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut belöningar på 60 000 kronor vardera till Elena Balzamo, Göran Greider, Tuva Korsström, Ulrika Milles och Lilian Perme

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Christer Platzack Svenska Akademiens språkforskarpris 2019. Priset instiftades 2006 och delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare.

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Tom Geddes och Klaus Müller-Wille Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands för 2019.

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela David Vikgren Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2019.

Lydia och Herman Erikssons stipendium

Pressmeddelande18 dec 2019

Svenska Akademien har tilldelat Nina Wähä Lydia och Herman Erikssons stipendium för år 2019.

Stipendium till Harry Martinsons minne

Pressmeddelande18 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Helena Granström Stipendium till Harry Martinsons minne för år 2019. Stipendiet utgår ur stiftelsen Karin och Arthur Elgstrands donationsfond, överlämnad till Akademien 1988.

Kallebergerstipendiet

Pressmeddelande18 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lina Hagelbäck Kallebergerstipendiet för år 2019. Stipendiet utgår ur Stiftelsen Kallebergerfonden, Tekla Hanssons och Gösta Ronnströms donation.

Svenska Akademiens teaterpris

Pressmeddelande18 dec 2019

Ann Petrén har tilldelats Svenska Akademiens teaterpris för år 2019. Priset, som instiftades 1963 i samband med Kungl.