Arkiv över pressmeddelanden

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Peter Pohl Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2005.

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har tilldelat Johanna Nilsson och Mirja Unge Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2005.

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut fem belöningar på 50 000 kronor var till Kaj Falkman, Leena Huss, Christer Jonson, Titti Nylander och Maciej Zaremba

Särskilt pris från Svenska Akademien

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har tilldelat Sven-Bertil Taube ett särskilt pris på 100 000 kronor med anledning av hans mångåriga insatser för den sjungna svenska lyriken.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Eva Österberg Gerard Bonniers pris för år 2005.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2005 har tilldelats Peter Sandelin.

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gabriela Melinescu och Natalija Tolstaja sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Carl Åkermarks stipendium

Pressmeddelande8 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anna Björk, Peter Böök, Jonas Karlsson och Lili Riksén Carl Åkermarks stipendium för år 2005.

Svenska Akademiens teaterpris

Pressmeddelande8 dec 2005

Staffan Göthe har tilldelats Svenska Akademiens teaterpris för år 2005.

Kallebergerstipendiet

Pressmeddelande7 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Johannes Anyuru Kalleberger-stipendiet för år 2005.