Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens bibliotekariepris 2005

Pressmeddelande28 apr 2005

Till mottagare av årets pris har utsetts Madeleine Bergmark, som är verksam vid Göteborgs stadsbibliotek.

Karin Gierows pris

Pressmeddelande7 apr 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Astley Nyhlén Karin Gierows pris för år 2005.

Svenska Akademiens översättarpris

Pressmeddelande30 mar 2005

Hans Berggren har tilldelats Svenska Akademiens översättarpris för år 2005.

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris

Pressmeddelande30 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Hans Blomqvist och Erik Ågren Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris för år 2005.

Svenska Akademiens tolkningspris

Pressmeddelande30 mar 2005

Paul Berf har tilldelats Svenska Akademiens tolkningspris för år 2005.

Priset, som instiftades 1965, utdelas som belöning för värdefull tolkning av svensk diktning till främmande språk.

Svenska Akademiens nordiska pris

Pressmeddelande18 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Göran Sonnevi sitt nordiska pris för år 2005.

Margit Påhlsons pris

Pressmeddelande17 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Christer Platzack Margit Påhlsons pris på 120 000 kronor.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande17 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Margareta Björkman sitt gustavianska stipendium för år 2006.

Karin Gierows pris

Pressmeddelande17 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jonas Ellerström och Marita Jonsson Karin Gierows pris för år 2006.

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande17 mar 2005

Viveka Adelswärd har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 50 000 kronor.