Arkiv över pressmeddelanden

Pris till Francisco J. Uriz

Pressmeddelande29 apr 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Francisco J. Uriz ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Zibetska priset

Pressmeddelande29 apr 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingemar Lindahl Zibetska priset för år 2019. Priset utgår vartannat år ur Stiftelsen C.B. Zibets fond och brukar bland annat utdelas ”åt någon förtjent witterhetsidkare”.

Ny ständig sekreterare i Svenska Akademien

Pressmeddelande26 apr 2019

Vid sin sammankomst på torsdagen beslöt Svenska Akademien att till ny ständig sekreterare från den 1 juni 2019 utse Mats Malm. Han efterträder Anders Olsson, som varit ständig sekreterare sedan den 1 juni 2018.

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse för 2018

Pressmeddelande11 apr 2019

”Svenska Akademien har alltsedan april i fjol arbetat med att förnya institutionen och lägga en stabil grund för fortsatt främjande av det svenska språket och den svenska litteraturen.

Nya ledamöter i Svenska Akademien

Pressmeddelande29 mar 2019

Vid sin sammankomst igår beslöt Svenska Akademien att till nya ledamöter utse Ellen Mattson, som efterträder Jayne Svenungsson på stol 9, och Anne Swärd, som efterträder Sara Stridsberg på stol 13.

Svenska Akademiens Bernadottestipendium

Pressmeddelande20 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Hatice Zora Akademiens Bernadottestipendium för 2019.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande15 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Marianne Molander Beyer sitt gustavianska stipendium för år 2019. Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande13 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ellen Mattson Gerard Bonniers pris för år 2018.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande11 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat att i år tilldela Fredrik Hertzberg och Jens Liljestrand ett pris på vardera 125 000 kronor ur Stiftelsen Axel Hirschs testamentsfond.

Schückska priset

Pressmeddelande11 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Yvonne Leffler Schückska priset 2019 på 100 000 kronor. Priset utgår ur en till Akademien 1946 överlämnad fond och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap.