Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande15 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Marianne Molander Beyer sitt gustavianska stipendium för år 2019. Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande13 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ellen Mattson Gerard Bonniers pris för år 2018.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande11 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat att i år tilldela Fredrik Hertzberg och Jens Liljestrand ett pris på vardera 125 000 kronor ur Stiftelsen Axel Hirschs testamentsfond.

Schückska priset

Pressmeddelande11 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Yvonne Leffler Schückska priset 2019 på 100 000 kronor. Priset utgår ur en till Akademien 1946 överlämnad fond och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap.

Pris till Björner Torsson

Pressmeddelande11 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Björner Torsson ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande11 mar 2019

Svenska Akademien har tilldelat Elisabeth Friis stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2019 med 40 000 kronor.

Nobelpriset i litteratur

Pressmeddelande5 mar 2019

Nobelstiftelsen har i dag meddelat att Nobelpriset i litteratur åter kan delas ut, efter att Svenska Akademien under det gångna året vidtagit betydande åtgärder för att återupprätta sitt förtroende som prisutdelande institution.

Sara Danius lämnar Svenska Akademien

Pressmeddelande26 feb 2019

Svenska Akademien har bedömt att det funnits sakliga skäl att avsluta Sara Danius sekreterarskap i förtid. Detta har lett till affektladdad polemik och sammanblandning av olika frågor.

Svenska Akademiens nordiska pris 2019

Pressmeddelande20 feb 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Karl Ove Knausgård sitt nordiska pris för 2019. Priset instiftades i samband med Svenska Akademiens 200-årsjubileum 1986 och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond.

Ny ledamot i Svenska Akademien

Pressmeddelande12 feb 2019

Vid sin sammankomst i torsdags beslöt Svenska Akademien att till ny ledamot utse författaren Tua Forsström. Hon efterträder Katarina Frostenson på stol 18. H.M. Konungen har idag lämnat sitt medgivande till invalet.