Axel Hirschs pris

3 mar 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars-Olof Larsson och Charlotta Wolff Axel Hirschs pris för år 2006 med 100 000 kronor var.

Priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1967 och skall tilldelas författare av "en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete". De senaste årens mottagare av priset har varit 2001 Lars Bergquist och Asta Bolin, 2002 Fredric Bedoire och Herman Schück, 2003 Gunnar Eriksson, 2004 Bengt Jangfeldt och Kerstin Vinterhed samt 2005 Torsten Ekbom och Svante Nordin.

Lars-Olof Larsson är historiker, född 1934 och bosatt i Växjö. Han blev fil. dr. 1964 och erhöll professors namn 1985. Lars-Olof Larsson var docent vid Lunds universitet 1964-70 och universitetslektor vid Växjö högskola 1970-94. Han belönades med Augustpriset 2002.

Verk i urval
Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, 1972
Den helige Sigfrid: i kult, legend och verklighet, 1975
Småländsk bebyggelsehistoria, 1979-1981, 4 volymer
Bönder och gårdar i stormaktspolitikens skugga, 1983
Engelbrekt Engelbrektsson och 1430-talets svenska uppror, 1984
Småländsk medeltid, 1986
Växjö genom 1000 år, 1991
Kalmarunionens tid: från drottning Margareta till Kristian II, 1997
Gustav Vasa - landsfader eller tyrann?, 2002
Arvet efter Gustav Vasa: en berättelse om fyra kungar och ett rike, 2005

Charlotta Wolff är historiker, född 1976 och bosatt i Finland. Hon blev fil. dr i Helsingfors 2004 och är nu forskare vid Helsingfors universitet. Charlotta Wolff är dessutom sekreterare för Finska sällskapet för 1700-talsstudier och redaktionssekreterare för Historisk Tidskrift för Finland. Hon har även undervisat vid Finlands virtuella universitet.

Verk
Vänskap och makt: den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike, 2004. Bearbetad utgåva 2005