Axel Hirschs pris

6 mar 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulf Olsson och Johan Wrede Axel Hirschs pris för år 2007 med 110 000 kronor var.

Priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1967 och skall tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. De senaste årens mottagare av priset har varit 2002 Fredric Bedoire och Herman Schück, 2003 Gunnar Eriksson, 2004 Bengt Jangfeldt och Kerstin Vinterhed, 2005 Torsten Ekbom och Svante Nordin samt 2006 Lars-Olof Larsson och Charlotta Wolff.

Ulf Olsson är historiker och författare, född 1939 och bosatt i Göteborg. Han blev fil. dr. 1970 och har innehaft en professur i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet.

Verk (urval)
Lönepolitik och lönestruktur : Göteborgs verkstadsarbetare 1920-1949, 1970. – Diss.
Upprustning och verkstadsindustri i Sverige under andra världskriget, 1973
Bank, familj och företagande : Stockholms enskilda bank 1946-1971, 1986
Till landets gagn : Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 1917-1992, i samarbete med Gunnar Hoppe och Gert Nylander, 1993
I utvecklingens centrum : Skandinaviska enskilda banken och dess föregångare 1856-1996, 1997
Att förvalta sitt pund : Marcus Wallenberg 1899-1982, 2000
Finansfursten : K. A. Wallenberg 1853-1938, 2006

Johan Wrede är litteraturvetare, född 1935 och bosatt i Uppsala. Han blev fil. dr. 1965 och var professor i svensk litteratur vid Helsingfors universitet 1969-1995.  Han är projektledare för den nya utgåvan av Finlands svenska litteraturhistoria. Wrede har specialiserat sig på 1800- och 1900-talen ur idéhistorisk synvinkel. I hans forskning märks bland annat arbeten om Topelius, Mörne, Gripenberg och Runeberg.

Verk (urval)
Sången om Aniara : studier i Harry Martinsons tankevärld, 1965. – Diss.
Arvid Mörnes lyrik : från och med den poetiska förnyelsen omkring 1920, 1968
Fänrikarnas födelse : kronologin i J. L. Runebergs Fänrik Ståls sägner, 1981
Kommentar till Fänrik Ståls sägner del I och II, 1983-84
Jag såg ett folk : Runeberg, Fänrik Stål och nationen, 1988
Världen enligt Runeberg : en biografisk och idéhistorisk studie, 2005