Axel Hirschs pris

28 feb 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Göran Söderström och Dan Korn Axel Hirschs pris för 2014 med 120 000 kronor var.

Priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1967 och skall tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. De senaste årens mottagare av priset har varit 2010 Ingemar Nilsson och Peter Handberg, 2011 Henrik Berggren och Per Rydén, 2012 Åke Holmquist och Ann Katrin Pihl Atmer samt 2013 Ingrid Carlberg och Anders Jarlert.

Göran Söderström är konstvetare, född 1934 och bosatt i Vadstena. Han blev fil.dr 1972 och har varit verksam såväl vid Stockholms som Lunds universitet och även varit knuten till Svenska Institutet, Riksantikvarieämbetet och Stockholms Stadsmuseum. 1973-1990 var han chef för Strindbergsmuseet. Göran Söderström har även varit kanslichef vid Stockholms skönhetsråd. Förutom det egna skrivandet har han varit redaktör för flera samlingsverk.

Verk (urval):
Strindbergs måleri. 1972
August Strindberg och bildkonsten – en biografisk studie. Diss. 1972
Strindbergs bostad i Blå tornet. 1998
Stockholm – en historia i kartor och bilder. Med Helena Friman, 2008
Strindberg – ett liv. 2013

Dan Korn är folklivsforskare, författare och fotograf, född 1962 och bosatt i Manchester, England, där han är rabbin. Han har skrivit flera verk om Västergötland och har en stor boksamling om det landskapet.

Verk under senare år:
Mot strömmen – om att leva utan elektriskt ljus i vår tid. 2002
Aron Katz – ett judiskt liv. 2005
Dolt land. 2006
Kejne – verkligheten bakom 1950-talets rättsröteaffärer. 2013