Bellmanspriset

20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gösta Ågren Bellmanpriset för år 2019. Priset, som utgår ur Stiftelsen Emma och Anders Zorns donationsfond, instiftades av makarna Zorn 1920 och skall tilldelas ”en verkligt framstående svensk skald”. De senaste årens mottagare av priset har varit Barbro Lindgren (2015), Göran Sonnevi (2016), Lennart Sjögren (2017) och Tua Forsström (2018). Prisbeloppet är 250 000 kronor.

Gösta Ågren är poet, född 1936 i Nykarleby och bosatt i Lippjärv. Efter några ungdomsår som fabriksarbetare och journalist debuterade han 1955 med diktsamlingen Kraft och tanke. Den inledde ett omfattande författarskap, där lyriken dominerar, och han har sedan debuten givit ut närmare fyrtio böcker – förutom poesi även romaner och essäer. Ågren disputerade 1971 med en avhandling om Dan Anderssons sena diktning. 2016, på 80-årsdagen, utkom de samlade dikterna 1955–2015. Ågrens senaste diktsamling är Ritten mot nuet från 2018.