Belöningar ur Akademiens egna medel

20 dec 2007

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 50 000 kronor var till Mara Lee, Marie Lundquist, Bengt Ohlsson, Carl-Magnus von Seth, Susanna Slöör och Jan-Öjvind Swahn.

Mara Lee är författare, född i Korea 1973 och bosatt i Stockholm. Efter studier i litteraturvetenskap har hon arbetat som lärare vid Biskop-Arnös författarutbildning och på Södertörns högskola. Hon har medverkat i olika tidskrifter med essäer och kortare prosastycken och under de senaste åren givit ut diktsamlingen Hennes vård 2004 och romanen Ladies 2007.

Marie Lundquist är författare och kulturjournalist, född 1950 och bosatt i Stockholm. Efter en fil. kand. och biblioteksexamen har hon varit lärare på Nordens folkhögskola på Biskops-Arnö, lett skrivarkurser och varit medarbetare i ett stort antal tidskrifter och tidningar. Hon har givit ut ett tiotal böcker av vilka de senaste är diktsamlingarna En fabel skriven på stenar 1999 ochEn enkel berättelse 2002 samt berättelsen Monolog för en ensam kvinna 2005.

Bengt Ohlsson är författare och journalist, född 1963 och bosatt i Stockholm. Han har studerat bland annat vid Dramatiska Institutet. Han började som musikkritiker på Dagens Nyheter 1984 och skriver sedan 1988 krönikor i samma tidnings nöjesbilaga. Han har givit ut ett tiotal romaner och noveller. Särskilt uppmärksammad blev Gregorius 2004, som han erhöll Augustpriset för. Av de senaste årens utgivning kan även nämnas Se till mig som liten är 2000 och Hennes mjukaste röst 2007. Bengt Ohlsson skriver även dramatik.

Carl-Magnus von Seth, född 1922 och bosatt i Veberöd i Skåne, är författare och radiojournalist. Han var på 50-talet litteraturredaktör för Röster i radio och under många år knuten till Sveriges radios kulturredaktion i Malmö. Han debuterade i slutet av 40-talet och har sedan givit ut ett stort antal diktsamlingar, romaner och barnböcker. Av de senast utkomna verken kan nämnas Guldburen – mitt porträtt av Madame de Staël och hennes tid 2001 och diktsamlingen Pånytt 2005.

Susanna Slöör, född 1962 och bosatt i Stockholm, är konstnär, skribent och föreläsare. Efter ekonomexamen, journalistutbildning och studier i idéhistoria och filosofi har Susanna Slöör bland annat varit ekonomireporter, PR-konsult, lärare i konstvetenskap och konsthistoria samt tidskriftsredaktör. Hon har även haft separatutställningar till exempel i Stockholm, Linköping, Norrköping och Västerås.

Jan-Öjvind Swahn är folklorist och författare, född 1925 och bosatt i Lund. Han blev fil. dr. 1956, docent i etnologi vid Lunds universitet 1955 och i folkloristik vid Åbo Akademi 1977 samt erhöll professors namn i Finland 1982. Som uppskattad medarbetare i radio och TV har han gjort sig känd hos en bred allmänhet. Under flera år ledde han bland annat programmet Fråga Lund. Jan-Öjvind Swahn har även varit chefredaktör för Bra Böckers Lexikon. Han har skrivit ett stort antal böcker om traditioner och folktro, mat och dryck samt talesätt och ordspråk.