Belöningar ur Akademiens egna medel

20 dec 2019

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut belöningar på 60 000 kronor vardera till Elena Balzamo, Göran Greider, Tuva Korsström, Ulrika Milles och Lilian Perme.

Elena Balzamo, född 1956, är litteraturhistoriker och översättare samt kritiker i tidningen Le Monde. Bland de författare Balzamo översatt till franska kan nämnas August Strindberg, Hjalmar Söderberg och Kerstin Ekman. Balzamo har skrivit ett tiotal böcker om svensk litteraturhistoria. Un archevêque venu du froid. Essais sur Olaus Magnus (2019) är hennes senaste verk.

Göran Greider är författare och journalist, född 1959. Han debuterade 1981 med diktsamlingen Vid fönstret slår ensamheten ut och har sedan dess givit ut ett tjugotal böcker, förutom poesi även essäer och debattböcker. Sedan 1999 är Greider chefredaktör för Dala-Demokraten. I år kom hans senaste bok, diktsamlingen En av dessa morgnar ska du stiga upp sjungande.

Tuva Korsström är författare och kulturjournalist, född 1946 och bosatt i Helsingfors. Hon har bland annat arbetat på Hufvudstadsbladet samt som språkredaktör för radio och TV. Hennes senaste verk är Älvan och jordanden. En biografi om Mirjam Tuominen och Torsten Korsström (2018).

Ulrika Milles är författare och litteraturkritiker, född 1964 och bosatt i Stockholm. Hon medverkar i bland annat Dagens Nyheter och Kulturnyheterna i SVT. Hennes senaste verk är Ensamvargar. Stig Ahlgrens 1900-tal: manlighet, kärlek, litteratur som utkom i år.

Lilian Perme, född 1945, har varit verksam som läromedelsförfattare, utbildningsledare och universitetsadjunkt i litteraturvetenskap, samt undervisat lärare och andra grupper av vuxna i litterär gestaltning. Hilma Angered-Strandberg. En levnadsteckning från 2019 är hennes senaste verk.