Beskowska resestipendiet

30 mar 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Erik Bergqvist Beskowska resestipendiet för år 2006.

Stipendiet utgår vartannat år ur donationsmedel efter Bernhard von Beskow (Svenska Akademiens ständige sekreterare 1834–68) och hans maka till förmån för vitterhetsidkare. De senaste mottagarna av priset har varit 1996 Lütfi Özkök, 1998 Maarja Talgre, 2000 Heidi von Born, 2002 Lars Jakobson och 2004 Carl-Johan Malmberg. Prisbeloppet är 60 000 kronor.

Erik Bergqvist är författare, född 1970 i Karlstad och bosatt i Stockholm. Han arbetar som kulturskribent och litteraturkritiker i bland annat Svenska Dagbladet.

Diktsamlingar
Nedfrysningens konst. 2000
Kring stenar. 2003
Solarna. 2006