Beskowska resestipendiet

16 apr 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Josefin Holmström Beskowska resestipendiet för år 2020. Stipendiet utgår vartannat år ur Stiftelsen Bernhard och Malin von Beskows fond ”till förmån för vitterhetsidkare”. De senaste mottagarna av priset har varit Peter Kihlgård (2012), Fredrik Sjöberg (2014), Jörgen Lind (2016) och Eva Hemmungs Wirtén (2018). Prisbeloppet är på 70 000 kronor.

Josefin Holmström är författare, kritiker och litteraturvetare, född 1986 och bosatt i England. Hon har disputerat i amerikansk litteratur vid universitetet i Cambridge. Holmström är även verksam som kritiker i Svenska Dagbladet. Hon debuterade 2013 med romanen Antarktis och har sedan dess givit ut romanen Samuel är mitt namn (2017) och essäboken Emily Dickinson och vulkanerna (2019).