Birger Schöldströms pris

3 mar 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Torkel Stålmarck Birger Schöldströms pris för år 2006.

Priset utgår vartannat år ur en fond som överlämnades till Akademien 1960 för understödjande av litteratur- och personhistorisk forskning. De senaste mottagarna av priset har varit 1996 Ingrid Schöier, 2000 Synnöve Clason, 2002 Gunnel Ahlin samt 2004 Per I. Gedin. Prisbeloppet är 60 000 kronor.

Torkel Stålmarck är litteraturvetare, född 1929 och bosatt i Lidingö. Han blev fil. dr. i Stockholm 1974. Torkel Stålmarck har varit verksam vid bokförlagen Forum och Natur och Kultur samt vid Norstedts. Han fungerade som sekreterare i Svenska Vitterhetssamfundet 1975-82.

Verk i urval
Hedvig Charlotta Nordenflycht, 1967
Om sättet att börja romaner, 1974
Tankebyggare 1753-1762: miljö- och genrestudier, 1986
Jacob Wallenberg: ostindienfarare, präst, författare 1746-1778, 1995
Bellman i verkligheten: familjeliv, sällskapsliv, konstnärsliv, 2000
Medelmåttan: ett porträtt av Carl Gustaf af Leopold, 2005

Redaktörsskap i urval
Natur och Kulturs musikhandbok, 1962
Svensk litteratur. 2, Frihetstiden, gustavianska tiden, 1993
Bellman sedd och hörd: porträtt, dokument och vittnesbörd, i samarbete med Leif Kretz och Sten Åke Nilsson, 1994
Nordenflycht, Hedvig Charlotta, Skrifter, 1996
Leopold, Carl Gustaf af, Samlade skrifter, 2002-2005