Birger Schöldströms pris

27 mar 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Martin Kylhammar Birger Schöldströms pris för år 2020. Priset utgår vartannat år ur Stiftelsen Skriftställaren Birger Schöldströms fond och skall understödja litteratur- och personhistorisk forskning. De senaste mottagarna av priset har varit Jenny Westerström (2014), Beata Arnborg (2016) och Bo Lindberg (2018). Prisbeloppet är 65 000 kronor.

Martin Kylhammar är litteratur- och idéhistoriker, född 1954 och bosatt i Linköping. Han disputerade 1985 vid Linköpings universitet med avhandlingen Maskin och idyll: teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam, och är numera professor vid samma lärosäte. Fram till 2021 är Kylhammar gästprofessor vid Sorbonneuniversitetet i Paris.

Verk i urval
Den okände Sten Selander: en borgerlig intellektuell (1990)
Nils Dahlbeck: en berättelse om svensk natur och naturvårdshistoria (1992)
Den tidlöse modernisten: en essäbok (2004)
Pojken på vinden: filosofiska essäer (2010)
Bland resenärer och kosmopoliter: svensk kultur inför utlandet (2017)
Ett hemligt liv: Verner von Heidenstam och Kate Bang (2019)