Blomska stipendiet

23 mar 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Peter Cassirer Blomska stipendiet på 40 000 kronor.

Stipendiet utgår vartannat år ur en fond bildad 1945 av donationsmedel efter makarna Edward och Eva Blom och skall (med den tidens formulering) tilldelas ”personer, vilka på ett mera framträdande sätt gjort sig förtjänta om svenska språkets rykt och ans”. De senaste mottagarna av priset har varit 1997 David Kornhall, 1998 Benny Brodda, 2000 Barbro Söderberg, 2002 Jan Svensson och 2004 Börje Tjäder.

Peter Cassirer är språkvetare, född 1933 i Berlin och bosatt i Göteborg. Han disputerade 1970 och var tidigare docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet.

Erhållna belöningar
Erik Wellanders språkvårdspris, 1992

Verk i urval
Deskriptiv stilistik: en begrepps- och metoddiskussion, Diss, 1970
Stilen i Hjalmar Söderbergs ”Historietter", 1970
Stilanalys, 1972
Studier över ordförståelse: rapport från projektet Svenskarna och deras ord, 1977
Stil, stilistik, stilanalys, 1979
Konsten att manipulera ett sammanträde, 1989
Huvudlinjer i retorikens historia, 1997

Redaktörskap
Stilsymposiet i Göteborg 1992: symposiehandlingar/ utgivna tillsammans med Sven-Göran Malmgren, 1994