Doblougska priset

24 maj 2011

Svenska Akademien har delat ut Doblougska priset för år 2011. Till årets mottagare av den svenska delen av priset har utsetts Gunnar Harding och Daniel Hjorth. Den norska delen av priset har tilldelats Knut Ødegård och Beate Grimsrud.

Priset utgår ur en fond, som genom Birger Doblougs testamente 1944 överlämnades till Akademien ”för understödjande av svensk och norsk skönlitteratur samt litteraturhistorisk forskning”. Prissumman uppdelas i en svensk och en norsk del. Prisbeloppet är 150 000 svenska kronor per mottagare.

Gunnar Harding är författare, litteraturskribent och översättare, född 1940 och bosatt i Stockholm. Efter en fil.kand. var han bland annat litteraturkritiker vid Expressen i ett par decennier samt redaktör för Lyrikvännen 1971-74. Han har även varit redaktör för tidskriften Artes. Gunnar Harding är ledamot av Samfundet De Nio sedan 1993. Han har varit redaktör för ett stort antal utgåvor och tillsammans med andra medarbetare tolkat skilda författare t.ex. Majakovskij, Soyinka och Catullus.

Gunnar Harding har givit ut ett stort antal diktsamlingar och även ett antal författarbiografier. År 2007 kom samlingsvolymen Dikter 1965-2003 och 2009 diktsamlingen Innerstad.

Daniel Hjorth är litteraturvetare, kritiker och förläggare, född 1931 och bosatt i Falsterbo. Han blev fil.lic. 1961 och var de första åren kritiker vid Sydsvenska Dagbladet för att sedan vara knuten till Svenska Dagbladet. Under perioden 1962-66 var han huvudredaktör för BLM. Han har varit förlagschef för Aldus och under en längre period för Alba. Daniel Hjorth har varit redaktör för ett stort antal utgåvor om litteratur och författarskap. Han har även givit ut en handfull egna verk varav den senaste, Poesiens udde, utkom 2010.