Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

8 jun 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Göran Bergengren Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium 2007.

Stipendiet, som har tillkommit genom en donation till Akademien, är nyinstiftat och delas således ut för första gången i år. Det skall växelvis tilldelas författare, översättare och bibliotekarier. Stipendiebeloppet är 60 000 kronor.

Göran Bergengren är författare och biolog, född 1945 och bosatt i Åsbo i Östergötland. Han blev filosofie hedersdoktor vid Linköpings universitet 2002. Göran Bergengren medverkar som skribent och litteraturkritiker i olika tidskrifter. Han är dessutom initiativtagare till de årliga program som arrangeras i Åsbo kring skalden Per Daniel Amadeus Atterbom.

Verk (urval)
Tåkern. 1981
Ögon på naturen. 1982
Sommen. 1984
Naturbok för barn. 1984
Insektsbok för barn. 1986
Mellan Blåberget och Mount Kenya. 1988
Kärrhökens vildmark. 1989
Sommarbygd : människor och landskap. 1992
Årstidsboken. 1993
Röster vid Tåkern. 1995
Honungsriket. 1997
Stenarne läggas på himlavis. 2002
Med anledning av Atterbom. 2004
Pilfink. 2007