Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

18 maj 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Torsten Samzelius Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för 2011.

Stipendiet, som tillkommit genom en donation till Akademien, instiftades 2007 och skall växelvis tilldelas författare, översättare och bibliotekarier. De första mottagarna av stipendiet har varit 2007 Göran Bergengren, 2008 Fateme Behros, 2009 Eva Adolfsson och 2010 Pär Bergman. Stipendiebeloppet är 80 000 kronor.

Torsten Samzelius är bibliotekarie, född 1955 och bosatt i Karlskrona. Han är bibliotekarie vid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek. Han har skrivit flera böcker om biblioteksverksamheten i sin hemstad och även varit redaktör för olika utgåvor. Torsten Samzelius erhöll Karlskrona kommuns Världsarvspris 2008.