Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

11 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mikael Johansson Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för år 2017. Stipendiet, som tillkommit genom en donation till Akademien, instiftades 2007 och skall växelvis tilldelas författare, översättare och bibliotekarier. De senaste mottagarna har varit 2014 Arne Johnsson, 2015 Carina Burman och 2016 Jan Henrik Swahn. Stipendiebeloppet är på 100 000 kronor.

Mikael Johansson är bibliotekarie vid Stadsbiblioteket i Karlstad. Tidigare var han knuten till Arvika bibliotek som bibliotekarie och IT-samordnare. Där var han bland annat ansvarig för det läsfrämjande projektet ”Arvika läser”. Han har även varit engagerad i projektet ”Silent books”, textlösa bildböcker för flyktingbarn.