Extra pris

16 maj 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Erika Sausverde ett extra pris på 50 000 kronor ur Akademiens egna medel för hennes arbete med att sprida kunskap om svenska språket i Litauen.

Erika Sausverde är språkvetare och docent, född 1959 och bosatt i Vilnius i Litauen. Hon blev fil. dr. 1987 vid universitetet i dåvarande Leningrad med en avhandling skriven på ryska. Den engelska titeln var ”Seaside landscape vocabulary in Germanic languages”.
Erika Sausverde grundade Skandinaviska institutionen vid Vilnius universitet 1991 och har varit dess prefekt sedan starten. Idag har institutionen bytt namn till Centrum för nordiska studier vid Vilnius universitet.
Erika Sausverde har deltagit i ett stort antal internationella projekt och symposier. Hon har givit ut flera skrifter och håller för närvarande på med en svensk-litauisk ordbok, som beräknas utkomma inom det närmaste året. Den omfattar cirka 29 000 ord.