Extra pris

5 okt 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lasse Söderberg ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Lasse Söderberg är född 1931 och bosatt i Malmö. Han är poet och översättare och har varit litteraturkritiker i t.ex. Dagens Nyheter, Expressen och Arbetet. Som ung poet publicerade han sig först i skrifter, som Metamorfos-gruppen gav ut i början av 50-talet. Han har sedan under årens lopp givit ut ett stort antal diktsamlingar.

Som översättare har Lasse Söderberg gjort sig känd som en viktig introduktör av fransk, spansk och latinamerikansk poesi. Han är även en god estradör och har i flera år varit med att arrangera Malmö Poesifestival.

Verk under senare år:

Europas snäcka. 2001
Stenarna i Jerusalem. 2002
Breven från Artur. 2006
En vinter på Ibiza. 2008
Jorden är blå. 2011