Extra pris

17 mar 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Birgitta Almgren ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Birgitta Almgren är född 1943 och bosatt i Arboga. Hon är professor i tyska vid Södertörns högskola och verksam vid Centrum för Östersjöforskning. Birgitta Almgren är engagerad i olika internationella nätverk och forskningsprojekt kring interkulturella processer Sverige-Tyskland.

Verk och redaktörskap i urval:
Die germanisch-romanische Monatsschrift 1929-1943. 1968
Illusion und Wirklichkeit. Individuelle und kollektive Denkmunster in nationalsozialisticher Kulturpolitik und Germanistik in Schweden 1928-1945. 2001
Bilder des Nordens in der Germanistik 1929-1945. 2002
Sprache und Politik im skandinavischen und deutschen Kontext 1933-1945. Med Frank-Michael Kirsch. 2003
Interkulturelle Perspektiven und Prozesse. Germanistik in Schweden in der Zeit des Nationalsozialismus. 2003
Drömmen om Norden. Nazistisk infiltration i Sverige 1933-1945. 2005
Inte bara Stasi - relationer Sverige-DDR 1949-1990. 2009