Gun och Olof Engqvists stipendium

16 nov 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Magnus Eriksson Gun och Olof Engqvists stipendium för år 2006. Stipendiet utgår ur Dalén-Engqvists fond, som överlämnades till Akademien 1975 av f. hovrättslagman Olof Engqvist och hans maka Gun, född Dalén. Syftet med stipendiet är att ”stödja litterär verksamhet inbegripet kulturjournalistik”.

De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2001 Göran Rosenberg, 2002 P. C. Jersild, 2003 Folke Isaksson, 2004 Curt Bladh och 2005 Leif Zern. Stipendiebeloppet är 150 000 kronor.

Magnus Eriksson är litteratur- och musikkritiker, född 1956 och bosatt i Lund. Magnus Eriksson är sedan många år frilansande kritiker och skribent för Svenska Dagbladet, men skriver även för t ex nättidningen Rootsy.nu. 

Artiklar och recensioner de senaste åren i Svenska Dagbladet (urval):
Grattis rockmusiken – 77 år i dag! 2004-07-25
Countryns baränglar till motattack, 2005-01-12
Polisromanens fader – en sentida Zola, Om Ed McBain, 2005-07-09
Jazzens kvarter har tystnat, 2005-09-10
Politisk idiot – javisst! Debatten om Nobelpristagaren Harold Pinter, 2005-10-21
Religionsfrihet skyddar inte mot kritik, 2006-02-09
Akademien har problem med USA:s svarta befolkning, Om SAOL 13:e upplagan, 2006-06-01
Istanbul: minnen från en stad av Orhan Pamuk, 2006-09-11
Pamuk laddar varje grepp med innebörd, Nobelpriset i litteratur till Orhan Pamuk, 2006-10-13