Ida Bäckmans stipendium

16 mar 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mikael van Reis Ida Bäckmans stipendium för år 2006.

Stipendiet, som utgår vartannat år ur en 1953 donerad fond till Gustaf Frödings och Selma Lagerlöfs minne, syftar till att ”främja framstående svensk litteratur och publicistik, som skrivits i en klart idealistisk anda”. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 1996 Jöran Mjöberg, 1998 Hans Ruin, 2000 Steve Sem-Sandberg, 2002 Mona Vincent och 2004 Arne Johnsson. Prisbeloppet är 70 000 kronor.

Mikael van Reis är litteraturvetare, född 1954 och bosatt i Göteborg. Han blev fil. dr. 1997 och är sedan 1999 kulturchef på Göteborgs-Posten. Mikael van Reis har utöver de nedan angivna verken skrivit ett antal större artiklar kring olika kulturfrågor samt recensioner.

Verk
Celans aska: en studie i Paul Celans Engführung, 1987
Det slutna rummet: sex kapitel om Lars Noréns författarskap, 1997

Översättningar
Marcuse, Herbert, Den estetiska dimensionen: bidrag till en kritik av marxistisk estetik, översättning tillsammans med Anders Molander, 1981

Redaktörskap
Den svindlande texten: åtta röster om poesianalys, 1992