Johan Lundblads pris

4 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Tore Janson Johan Lundblads pris för år 2017. Priset, som instiftades 2013, avser att belöna ett förtjänstfullt och av god stilkonst präglat arbete inom äldre historia eller klassisk filologi. Johan Lundblad (1753-1820) var klassisk filolog, präst och professor i romersk vältalighet och poesi i Lund. 1789 instiftades det Lundbladska priset, som delades ut av Svenska Akademien fram till 1833. Akademien beslutade 180 år senare att dela ut ett nytt pris i Johan Lundblads namn. De första mottagarna har varit 2013 Johan Tralau, 2014 Lars Rydbeck, 2015 Anders Cullhed och 2016 Ida Östenberg. Prisbeloppet är på 80 000 kronor.

Tore Janson är språkvetare, född 1936. Disputationen skedde 1964 med avhandlingen Latin prose prefaces och därefter var han assisterande professor vid University of California i två år. Han blev professor i latin vid Göteborgs universitet 1985 och professor i afrikanska språk vid samma lärosäte 1998. Tore Janson har översatt flera verk från latinet bland annat av Cicero, Catullus och Horatius.

Verk under senare år:
Röster och tecken – om att lyssna, läsa och förstå. 2009
Varför latin? 2010
Språkens historia – en upptäcktsresa i tid och rum. 2010
The History of Languages. 2012
Germanerna – myten, historien, språken. 2013