Kallebergerstipendiet

30 nov 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulf Karl Olov Nilsson Kallebergerstipendiet för år 2011.

Stipendiet utgår ur Tekla Hanssons och Gösta Ronnströms donationsmedel, överlämnade till Akademien 1977, och skall utdelas för litterär verksamhet med företräde för lyrik. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2006 Helena Eriksson, 2007 Marie Silkeberg, 2008 Leif Holmstrand, 2009 Ida Börjel och 2010 Johannes Heldén. Prisbeloppet är på 50 000 kronor.

Ulf Karl Olov Nilsson är poet, psykolog och översättare, född 1965 och bosatt i Göteborg. Han medverkar i olika kulturtidskrifter bland andra OEI, Glänta och Psykoanalytisk Tid/Skrift. Han översätter framförallt poesi och essäer från engelska och franska, ofta tillsammans med Jonas (J) Magnusson.

Verk i urval
Kung-kung. 1990
Under det som inte förgår. 1992
Sändning. 1997
Stammar. 2002
Block. 2005
Synopsis. 2007
Kalender. 2008
Barndomstolen. 2009
Brukaren. 2011