Karin Gierows pris

7 apr 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Astley Nyhlén Karin Gierows pris för år 2005.

Priset, som instiftades 1976 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, skall utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst.

Tidigare mottagare av priset har varit 2000 Carl Gustaf Bjurström, 2001 Bo Strömstedt, 2002 Gunilla Kindstrand, 2003 Carl-Gunnar Åhlén och 2004 Karin Johannisson. Prisbeloppet är 80 000 kronor.

Astley Nyhlén är gallerist och driver sedan 1977 Galleri Astley i Uttersberg i Bergslagen. Galleriet, som är inhyst i den gamla järnvägsstationen från 1897, har utvecklats till ett centrum för måleri, grafik och skulptur av svenska och utländska konstnärer. I anslutning till galleriet finns också ett konstmuseum, en skulpturpark och en grafisk verkstad.