Karin Gierows pris

27 apr 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulf Danielsson och Kristoffer Leandoer Karin Gierows pris för år 2017. Priset, som instiftades 1976 och utgår ur en stiftelse, vars medel utgörs av Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, skall utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst. Tidigare mottagare av priset har varit 2014 Mats Dahlberg och Arne Ruth, 2015 Lars Melin och Jayne Svenungsson samt 2017 Anna-Lena Laurén och Carl Rudbeck. Prisbeloppet är på 80 000 kronor vardera.

Ulf Danielsson är fysiker, föreläsare och författare, född 1964. Efter att ha blivit fil.dr i teoretisk fysik vid Princeton University har han varit knuten till Uppsala universitet, där han nu är professor. Ulf Danielsson medverkar flitigt i massmedia och har skrivit åtskilliga artiklar i sitt ämne, även av mer populärvetenskaplig karaktär.

Verk under senare år:
Mörkret vid tidens ände. En bok om universums mörka sida. 2015
Vårt klot så ömkligt litet. 2016

Kristoffer Leandoer är författare och översättare, född 1962. Efter studier i konst- och litteraturvetenskap vid Stockholms universitet har han bland annat varit knuten till kulturredaktionerna vid Aftonbladet och Svenska Dagbladet som litteratur-, film- och teaterrecensent. Åren 2002-2004 var han huvudredaktör för BLM. Som översättare har Kristoffer Leandoer bland annat översatt verk av Emmanuel Bove, Emmanuel Carrère, Louis-Ferdinand Céline, Edouard Levé, Bernard Noël och Elizabeth Strout.

Verk under senare år:
September. 2013
Döden och alla hans vänner. 2013
Slut – symbolisterna vid tidens ände. 2014
De försvunna böckernas bibliotek. 2016
Vägen till det stora kanske. 2016