Kellgrenpriset

20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Fredric Bedoire Kellgrenpriset för år 2019. Priset, som instiftades 1979 och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond, utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde. De senaste årens mottagare av priset har varit Cecilia Lindqvist (2015), Eva Österberg (2016), Johan Svedjedal (2017) och Ulf Peter Hallberg (2018). Prisbeloppet är 200 000 kronor.

Fredric Bedoire är författare och arkitekturhistoriker, professor emeritus, född 1945 och bosatt i Stockholm. Han doktorerade i konstvetenskap 1974 vid Stockholms universitet med en avhandling om arkitekten Gustaf Wickman, blev docent 1975 och verkade 1970–78 som antikvarie vid Stockholms stadsmuseum och Riksantikvarieämbetet. Åren 1978–92 var han föreståndare för avdelningen för arkitekturhistoria vid Kungliga Tekniska högskolan och därefter fram till 2012 professor i arkitekturhistoria vid Kungliga Konsthögskolans arkitekturskola.

Bedoire har skrivit ett trettiotal böcker om arkitektur- och kulturhistoria, däribland Industriarkitektur i Stockholms innerstad (1973), Stockholms Byggnader (1973, 2012) och Svensk arkitektur. Ritningar 1640–1979 (1986), båda tillsammans med Henrik O Andersson, I Skuggan av blodskam. Ett kvinnoliv och miljöer i 1800-talets Sverige (1988), Ett judiskt Europa. Kring uppkomsten av en modern arkitektur 1830–1930 (1998, övers. till engelska 2004), Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige (2002), Svenska slott och herrgårdar (2006, 2017), Hugenotternas värld. Från religionskrigens Frankrike till Skeppsbroadeln Stockholm (2009, övers. till franska 2012), Restaureringskonstens historia (2013). Den svenska arkitekturens historia 1000–2000, 1–2 (2015), Turist på 1800-talet. Bilder från de första tågresenärerna (2016), Villastan. En sluten värld för Stockholms ekonomiska och kulturella elit (2017), Lewerentz – ett mästerverk (2017), Adelcrantz och kärleken till konsterna (2018) och nu senast Katedralen i Västerås. Andligt och världsligt under 800 år.