Kellgrenpriset

20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Matti Klinge Kellgrenpriset för år 2014. Priset, som instiftades 1979 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde utan avseende på om mottagaren är eller icke är ledamot av Akademien. De senaste årens mottagare av priset har varit 2010 Jan Stolpe, 2011 Aris Fioretos, 2012 Agneta Pleijel och 2013 Maciej Zaremba. Prisbeloppet är 200 000 kronor. 

Matti Klinge är historiker och lärdomshistoriker, född 1936 och bosatt i Helsingfors. Han blev fil.dr 1967 och var sedan gästprofessor vid Sorbonne i Paris 1970-72. Under ett drygt kvartssekel var han därefter från 1975 professor i historia vid universitetet i Helsingfors. Han är ledamot av ett stort antal sällskap i Finland och Sverige bland annat Kungliga Vitterhetsakademien. 1989 blev han hedersdoktor vid Uppsala universitet. Matti Klinge har skrivit ett stort antal böcker om skilda historiska epoker, flera biografier och han var även huvudredaktör för Finlands nationalbiografi i tio band. 

Verk i urval under senare år:
Krig, kvinnor, konst. 1997
Helsingfors, Östersjöns dotter. 1999
Idyll och hot. Zacharias Topelius - hans politik och idéer. 2000
Den politiske Runeberg. 2004
Napoleons skugga – baler, bataljer och Finlands tillkomst. 2009
Huvudstaden – Helsingfors och finska staten 1808-1863. 2012